Praktijkinformatie  
  De praktijk bestaat op dit moment naast de huisarts uit 2 parttime assistentes en 2 parttime praktijkverpleegkundigen.  
 

De assistentes zijn: Ida Boerema en Tea Bergsma.
U kunt bij de assistentes o.a. terecht voor het maken van afspraken/ aanvragen visites, doorgeven administratieve gegevens. Tevens kunnen zij u gezondheidsadviezen geven waarbij zij gebruik maken van landelijk opgestelde protocollen en richtlijnen. Zie ook de pagina "spreekuur".

De praktijkverpleegkundigen/ondersteuners zijn: Hermen ten Wolde en Joke Koevoets.
Het werk in de praktijk is sterk aan het veranderen en werkdruk toegenomen. Door toenemende vergrijzing en complexiteit van de zorgvraag heeft een aantal jaren geleden de praktijkverpleegkundige of ondersteuner zijn entree gemaakt.
De praktijkverpleegkundigen houden zich o.a. bezig met zorg voor patienten met:
· Suikerziekte
· Longproblemen zoals astma en COPD
· Stoppen met roken advies/begeleiding
· Hoge bloeddruk
· Ouderenzorg
· Wondbehandeling
Ook bij ontslag uit het ziekhuis of het geven van een injectie kan de praktijkverpleegkundige bij u langskomen.
In voorkomende gevallen zal u door uw huisarts worden verwezen naar het spreekuur van de praktijkverpleegkundige. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente.
Een folder geeft u indien gewenst meer informatie over de taken van de praktijkverpleegkundige.

 
 

VERHUIZING/WIJZIGINGEN
Bij wijzigingen in en/of van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld wijzigingen in gezinssamenstelling, verhuizing, andere huisarts of verzekering, is het voor onze en uw administratie van belang dat u deze tijdig aan ons doorgeeft.