Visites  
     
  Voor 10.00 uur kunt u visites aavragen.  
  Omdat in de praktijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden aanwezig zijn, is het (indien mogelijk) beter naar de praktijk te komen.  
     
  EHBO  
  Voor eerste hulp (wonden, verbrandingen, verstuikingen enzovoorts) kunt bij de huisarts terecht. Graag eerst even bellen, dan kan de huisarts met uw komst rekening houden.